จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองขอนแก่น

Home  /  2017  /  January

จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองขอนแก่น

จดทะเบียนบริษัทเมืองขอนแก่น โทร:083-622-5555อำเภอเมืองขอนแก่นมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออุบลรัตน์และอำเภอน้ำพอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอซำสูง อำเภอเชียงยืน และอำเภอโกสุมพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโกสุมพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม) อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านฝาง

Skip to toolbar